LENNUREISIJA MEELESPEA

 • Palun kontrollige üle, et Teie piletil kuvatud reisijate nimed, sihtkoht, kuupäevad ja kellaajad vastaksid tellimusele. Parandused ja muudatused on reeglina võimalikud vaid pileti väljastamise päeval!
 • Kõik lennuajad on piletil toodud kohaliku aja järgi ja võivad muutuda, palun kontrollige lennuaegasid hiljemalt 24 tundi enne väljalendu lennujaama kodulehelt!
 • Reisija vastutab reisiks vajalike dokumentide olemasolu eest (pass, viisa k.a transiidi puhul, vaktsineerimistõendid, sihtriiki sisenemise ankeedid jms). Palun kontrollige üle reisidokumentide kehtivus ja sihtriiki sisenemise nõuded. NB! Riikidesse sisenemise nõuded võivad olla pidevas muutumises!
 • Lennupiletil kuvatud lendusid tuleb kasutada vastavalt piletil toodud järjekorrale ja ainult selle inimese poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud. Lennuettevõtjal on õigus tühistada edasised lennud või kogu broneering, kui klient jätab ühe lennu kasutamata.
 • Palun kontrollige enne lendu üle lennupileti hinnas sisalduv pagasimäär ja mõõdud, et vältida lennujaamas või väravas lisatasu maksmist.
 • Soovitame võimalusel registreeruda lennule internetis (online check-in) hiljemalt reisile eelneval päeval. Mõni lennufirma võib küsida lisatasu lennujaamas lennule registreerimise ja/või pardakaardi väljastamise eest.
 • Soovitav on saabuda lennujaama 2–3 tundi enne lennu väljumise aega. Reisija on kohustatud end õigeaegselt lennule registreerima ja ilmuma väljuva lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Väravasse saabumise aeg on märgitud pardakaardil ja/või  lennujaama ekraanidel. Hilinenud reisijaid lennule ei lubata!
 • Reisija on kohustatud jälgima lennujaama ekraanidel esitatavat teavet ja kuulama valjuhääldi kaudu edastatavaid teateid, mis puudutavad reisijate pardale minemise infot. Pardakaardil ja infoekraanidel kuvatud teave võib muutuda.
 • Go Traveli lennupiletite tingimused on leitavad lennupiletite müügitingimused.

AIR PASSENGER REMINDER

 • Please check that the names of the passengers, destination, dates and times shown on your ticket correspond to the order. As a rule, corrections and changes can only be made on the day of ticketing!
 • All flight times are shown on the ticket in local time and are subject to change, please check the airport website at least 24 hours before departure!
 • The passenger is responsible for having the necessary documents for the journey (passport, visa including transit, vaccination certificates, entry forms, etc.). Please check the validity of travel documents and entry requirements. NB! Entry requirements may be subject to change!
 • Flights shown on the ticket must be used in accordance with the order shown on the ticket and only by the person whose name appears on the ticket. The airline reserves the right to cancel further flights or the entire booking if the customer misses a flight.
 • Please check the baggage allowance and dimensions included in the ticket price before your flight to avoid paying an extra charge at the airport or gate.
 • If possible, we recommend that you check in online at the latest the day before your trip. Some airlines may charge an additional fee for check-in and/or boarding pass at the airport.
 • It is recommended to arrive at the airport 2-3 hours before departure time. It is the passenger’s responsibility to check in on time and arrive at the gate of the departing flight on time. The time of arrival at the gate will be indicated on the boarding card and/or on airport screens. Late arrivals will not be admitted!
 • Passengers are obliged to follow the information displayed on airport screens and to listen to loudspeaker announcements concerning boarding information. Information displayed on boarding passes and information screens is subject to change.