Reisikindlustus

Salva Kindlustuse AS on meie pikaajaline partner, kes pakub COVID-19 kaitset ning kuni miljoni euro suurust katet tervisekindlustusele.

Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse
Hüvitame COVID-19 (sh COVID-19 mutatsioonidest ja variatsioonidest lähtuva) haigestumise tõttu välismaal tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) lepingus märgitud tervisekindlustuse kindlustussummani (maksimaalselt kuni 200 000 eurot).
Samuti katame lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 2000 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse
Hüvitame reisipaketi maksumuse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine pärast reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtivuse algust ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustatu peab COVID-19 haigestumise tõendama arstitõendiga, kiirtesti tulemust kindlustusandja tõendina ei aktsepteeri.
Reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva peale lepingu sõlmimist, täpne kindlustuskaitse alguskuupäev on välja toodud poliisil.