Isikuandmete kaitse Go Travelis

Käsitleme enda klientide, töötajate, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning lähtume nende andmete töötlemisel kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Sel moel tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt, et andmesubjektil oleks võimalikult suur kontroll enda andmete töötlemise üle.

Kui soovid meie andmete töötlemise tingimustega täpsemalt tutvuda, palun kliki siia.
Veebilehe kasutustingimused leiad siit.